BNB v1.6D


Описание
  • Програмата изтегля от Интернет и показва последните обявени на страницата на БНБ www.bnb.bg валутни курсове.

  • Версия 1.6D работи с новите формати на БНБ, и има възможност да не се теглят фиксираните курсове ако това затруднява работата.

  • Програмата има бърз калкулатор за обръщане от коя да е валута в лева, и в лева +ДДС. Може да работи и с клипборд.

  • Може да работи през Прокси сървър!

  • При позициониране върху таблицата бързи клавиши D и Е, преместват избора на Щатски Долар и Евро.

  • Планирано е ако има интерес, програмата да може да изтелгя курсове за стари дати и да предлага експорт в различни формати. Това е възможно и на страницата на БНБ.
Екран http://www.fsrox.com/bnb16d.png
Свали http://www.fsrox.com/BNBv1.6D.zip
Download.bg http://www.download.bg/index.php?cls=program&mtd=default&id=24691Valid XHTML 1.0 Transitional